Chip komputerowy Olimpiada
informatyczna

Baltie

Data dodania: 28 marca, 2023 / Aktualizacja: 2 maja, 2023
Język programowania Baltie Źródło: Markus Spiske / Pexels

Baltie to język programowania, który został stworzony z myślą o dzieciach. Jest to język skryptowy, który pozwala na tworzenie animacji, gier i innych projektów interaktywnych. Baltie oferuje łatwy do nauki interfejs, który umożliwia dzieciom tworzenie własnych projektów bez potrzeby nauki skomplikowanych języków programowania.

Zadania sprawdzające znajomość Baltie

1. Jaki jest cel języka programowania Baltie?

Język programowania Baltie został stworzony w celu nauczania programowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Jest to język, który ma na celu uproszczenie składni i ułatwienie nauki programowania.

2. Jakie są typy danych obsługiwane przez język Baltie?

Język Baltie obsługuje następujące typy danych: liczby całkowite (int), liczby zmiennoprzecinkowe (float), ciągi znaków (string) oraz wartości logiczne (bool).

3. Jakie są podstawowe struktury kontrolne w języku Baltie?

Podstawowe struktury kontrolne w języku Baltie to instrukcje warunkowe (if, else) oraz pętle (while, for). Pozwalają one na sterowanie przepływem programu i wykonywanie określonych czynności w zależności od warunków.

4. Jak definiować funkcję w języku Baltie?

Funkcja w języku Baltie jest definiowana za pomocą słowa kluczowego „def” oraz nazwy funkcji. Po nazwie funkcji umieszcza się listę argumentów w nawiasach, a po nich dwukropek oraz blok kodu funkcji, który jest wcięty.

Przykład: def dodaj(a, b): return a + b

5. Jakie są podstawowe operatory arytmetyczne w języku Baltie?

Podstawowe operatory arytmetyczne w języku Baltie to dodawanie (+), odejmowanie (-), mnożenie (*), dzielenie (/) oraz reszta z dzielenia (%).

Ocena artykułu
3/5 (głosów: 1)