Chip komputerowy Olimpiada
informatyczna

Python

Data dodania: 28 marca, 2023 / Aktualizacja: 30 marca, 2023
Język programowania Python Źródło: Markus Spiske / Pexels

Python to język programowania ogólnego przeznaczenia, który jest stosowany w wielu różnych dziedzinach. Jest to język łatwy do nauki, dzięki czemu jest często używany do nauki programowania. Python jest popularny w dziedzinach takich jak sztuczna inteligencja, nauka danych, internet rzeczy, robotyka i wiele innych.

Zadania sprawdzające znajomość Pythona

1. Co to jest Python i do czego można go użyć?

Python to język programowania wysokiego poziomu, którego można używać do pisania skryptów, aplikacji webowych, analizy danych, uczenia maszynowego i innych zadań programistycznych.

2. Jak zadeklarować zmienną w Pythonie?

Zmienna w Pythonie jest deklarowana poprzez przypisanie wartości do nazwy zmiennej. Na przykład: x = 5 zadeklaruje zmienną o nazwie x i przypisze jej wartość 5.

3. Co to jest pętla w Pythonie i jakie są rodzaje pętli?

Pętla w Pythonie to konstrukcja pozwalająca na powtarzanie instrukcji przez określoną liczbę razy lub aż do spełnienia pewnego warunku. W Pythonie istnieją dwie główne pętle: for i while.

4. Jakie są różnice między listą a krotką w Pythonie?

Lista w Pythonie jest modyfikowalna, co oznacza, że możemy dodać, usunąć lub zmodyfikować jej elementy. Krotka jest niezmienialna, co oznacza, że nie można modyfikować jej elementów po zadeklarowaniu.

5. Co to jest funkcja w Pythonie i jak ją zdefiniować?

Funkcja w Pythonie to blok kodu, który może być wywołany w różnych miejscach programu. Funkcja może przyjmować argumenty i zwracać wartości. Aby zdefiniować funkcję w Pythonie, użyjemy słowa kluczowego def, a następnie podajemy nazwę funkcji i jej argumenty, jeśli istnieją.

Przykład: 
def dodaj(a, b):
     return a + b

Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!