Chip komputerowy Olimpiada
informatyczna

PHP

Data dodania: 28 marca, 2023 / Aktualizacja: 30 marca, 2023
Język programowania PHP Źródło: Markus Spiske / Pexels

PHP to język skryptowy, który jest używany głównie do tworzenia stron internetowych z dynamiczną zawartością. PHP umożliwia interakcję z bazami danych, obsługę formularzy, przetwarzanie danych i wiele innych. Jest jednym z najpopularniejszych języków do tworzenia stron internetowych, a także często wykorzystywanym językiem na serwerach.

Zadania sprawdzające znajomość PHP

1. Co to jest PHP?

PHP to język programowania skryptowego, który jest używany do tworzenia dynamicznych stron internetowych i aplikacji internetowych.

2. Jakie są najważniejsze cechy PHP?

Najważniejsze cechy PHP to łatwość nauki i używania, wsparcie dla wielu platform i systemów operacyjnych, szybkość i skalowalność.

3. Jakie są typy danych w PHP?

Typy danych w PHP to m.in.: boolean, integer, float, string, array, object, resource, NULL.

4. Jakie są najważniejsze funkcje w PHP?

Najważniejsze funkcje w PHP to m.in.: echo, print, strlen, substr, str_replace, array_push, in_array, date, time.

5. Co to jest sesja w PHP?

Sesja w PHP to mechanizm, który umożliwia przechowywanie danych między stronami internetowymi. Dzięki sesjom możliwe jest np. zapamiętanie informacji o zalogowanym użytkowniku. Sesja zaczyna się od momentu, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową i kończy się w momencie, gdy użytkownik ją opuszcza.

Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!