Chip komputerowy Olimpiada
informatyczna

Java Script

Data dodania: 28 marca, 2023 / Aktualizacja: 30 marca, 2023
Język programowania Java Script Źródło: Markus Spiske / Pexels

JavaScript to język programowania, który jest stosowany do tworzenia interaktywnych i dynamicznych stron internetowych. JavaScript umożliwia dodanie animacji, efektów wizualnych, interaktywnych formularzy i wiele więcej. Jest to jeden z najpopularniejszych języków programowania na świecie i jest często używany w połączeniu z HTML i CSS.

Współpraca pomiędzy językami programowania jest kluczowa dla tworzenia zaawansowanych projektów. HTML, CSS i JavaScript są często używane razem, aby stworzyć kompleksowe i interaktywne strony internetowe. PHP i Python są często używane do obsługi aplikacji internetowych, a także do analizy danych i tworzenia sztucznej inteligencji. Baltie jest przyjaznym dla dzieci narzędziem, które umożliwia wprowadzenie dzieci w świat programowania.

Zadania sprawdzające znajomość Java Script

1. Jakie są trzy sposoby deklaracji zmiennej w JavaScript?

Zmienne w JavaScript można deklarować przy użyciu słowa kluczowego var, let lub const.

2. Co oznacza operator typeof w JavaScript?

Operator typeof zwraca typ wartości lub zmiennej w JavaScript.

3. Jakie są trzy typy funkcji w JavaScript?

W JavaScript istnieją funkcje nazwane, anonimowe i strzałkowe.

4. Jakie są trzy metody iteracji po tablicach w JavaScript?

W JavaScript dostępne są metody forEach(), map() i filter() do iteracji po tablicach.

5. Jakie są trzy typy danych, które są obiektami w JavaScript?

W JavaScript obiekty to np. typy danych takie jak Obiekt, Funkcja oraz Tablica.

Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!