Chip komputerowy Olimpiada
informatyczna

CSS

Data dodania: 28 marca, 2023 / Aktualizacja: 30 marca, 2023
Język programowania CSS Źródło: Markus Spiske / Pexels

CSS (Cascading Style Sheets) to język służący do stylizacji stron internetowych. Używa się go do nadawania kolorów, czcionek, rozmiarów i innych właściwości wizualnych elementom HTML. CSS umożliwia również projektowanie responsywnych stron internetowych, które automatycznie dostosowują się do różnych rozmiarów ekranów. CSS jest często używany w połączeniu z HTML i JavaScript.

Zadania sprawdzające znajomość CSS

1. Jakie są trzy sposoby na dodanie stylów CSS do dokumentu HTML?

Można dodać style CSS do dokumentu HTML za pomocą tagu <style>, za pomocą atrybutu „style” lub poprzez zewnętrzny plik CSS.

2. Co to jest „box model” w CSS?

„Box model” w CSS to sposób, w jaki przeglądarka renderuje elementy HTML, włączając w to marginesy, obramowania, wypełnienie i zawartość elementu.

3. Jakie są trzy sposoby na wyśrodkowanie elementu w pionie w CSS?

Można wyśrodkować element w pionie za pomocą flexboxa, ustawiając wartość margin-top i margin-bottom na auto lub stosując wartość transform: translate.

4. Co to jest selektor w CSS?

Selektor w CSS to fragment kodu, który wybiera elementy HTML, do których ma zostać zastosowany styl CSS.

5. Jakie są trzy sposoby na dodanie gradientu tła do elementu w CSS?

Można dodać gradient tła za pomocą linearnego gradientu, radialnego gradientu lub obrazu tła CSS.

Ocena artykułu
5.0/5 (głosów: 1)