Test wiedzy z informatyki

W dniu 21 listopada 2012 r. w godzinach 8:00-9:15 w szkołach odbędzie się test wiedzy z zakresu informatyki. Test będzie miał formę papierową, a za jego przeprowadzenie odpowiedzialni są przedstawiciele szkół i pozaszkolnych placówek edukacyjnych. Uczestnicy mogą uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Bardzo prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi testu:

Uczniowie mogą sprawdzić wynik uzyskany w teście po upływie czasu przeznaczonego na wprowadzenie wyników przez przedstawiciela szkoły – od 29 listopada 2012 r.

UWAGA!

Uczniowie, którym nie uda się wziąć udziału w teście w pierwszym terminie i uczestnicy, którzy będą chcieli zmienić uzyskany wynik, mają możliwość jednorazowego samodzielnego rozwiązania testu w dniach 21 grudnia 2012 r. do 7 stycznia 2013 r. po zalogowaniu się na swoje konto na platformie https://zadania.oig.edu.pl/. W tym wypadku będą odpowiadać na 20 losowo wygenerowanych pytań z puli 1000. Uzyskany w drugim terminie wynik jest wiążący (nawet jeśli jest słabszy od poprzedniego) i zostanie dodany do liczby punktów zdobytych w całym pierwszym etapie.

Przypominamy, iż niezarejestrowane szkoły i pozaszkolne placówki edukacyjne nadal mogą zgłaszać się do udziału w OIG. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących testu lub pozostałych działań realizowanych w ramach OIG prosimy o kontakt e-mail: oig@talent.edu.pl.