Olimpiada

Młodzieżowa Olimpiada Informatyczna to ogólnopolska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych, realizowana przez Stowarzyszenie Talent. To innowacyjne przedsięwzięcie edukacyjne. W latach 2010 - 2014 Olimpiada organizowana była w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2014 – 2016 organizacja MOI była kontynuowana przez Stowarzyszenie Talent w ramach zadania „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów gimnazjów z matematyki, informatyki i języka angielskiego w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016” zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Aktualnie olimpiada organizowana jest w ramach zadania "Organizacja i przeprowadzenie olimpiad  i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019".
Jej głównym celem jest zainteresowanie uczniów informatyką poprzez rozwiązywanie ciekawych i inspirujących zadań i wyzwań informatycznych z zastosowaniem podejścia algorytmicznego i podejmowania decyzji z wykorzystaniem najnowszych technologii.
 
Pierwsza edycja Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej odbyła się w roku szkolnym 2006/2007. Od tego czasu olimpiada organizowana jest co roku i stała się bardzo ważnym wydarzeniem w terminarzu każdego młodego informatyka.
Innowacyjność projektu
Nowa formuła Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów zakłada:
  • Realizację zawodów indywidualnych i drużynowych – łączona będzie w ten sposób elitarność z powszechnością.
  • Zastosowanie nowych technologii dostosowanych do potrzeb uczniów – stworzenie platformy edukacyjnej stanowiącej nowatorskie narzędzie pracy.
  •  Przedstawienie i promowanie informatyki jako nauki interdyscyplinarnej w obrębie przedmiotów ścisłych.
  • Kształtowanie i rozwijanie postaw i umiejętności pracy w zespole.
  • Włączenie nauczycieli i opiekunów w działania służące optymalnemu rozwojowi młodzieży.
 
W ramach projektu zorganizowane zostaną również  obozy naukowo-treningowe dla uczestników, a także spotkania informacyjne dla nauczycieli – Liderów. W ramach projektu możliwy jest również udział w otwartych seminariach i konsultacjach, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
 
Organizacja zawodów
IX Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów przeprowadzona jest w dwóch rodzajach zawodów: indywidualnych i grupowych.
Na uczniów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i udział w obozach naukowo-treningowych.  
Jak wziąć udział w zawodach indywidualnych i drużynowych?
  • Szkoła przesyła wypełniony FORMULARZ (na adres oig@talent.edu.pl lub faxem na numer 58 698 21 60).
  • Uczestnicy rejestrują się samodzielnie na platformie (https://zadania.oig.edu.pl/) , wybierając szkołę z listy.