Punkty konsultacyjne MOI

Stowarzyszenie Talent ogłasza otwarty nabór na utworzenie punktu konsultacyjnego  Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej (MOI). Funkcjonowanie punktu organizowane jest w ramach umowy partnerskiej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, realizującym projekt Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3: Modernizacja treści i metod kształcenia.

Zakres prac dotyczy okresu do 12 grudnia 2014 r. i obejmuje  utworzenie punktu konsultacyjnego Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej, w tym:
•    upowszechnienie i promocja informacji o punkcie

•    ustalenie terminarzu i miejsca punktu konsultacyjnego

•    udzielanie konsultacji wszystkim zainteresowanym MOI w ustalonych terminach

•    przekazanie dokumentacji ze spotkań i konsultacji Stowarzyszeniu Talent (listy obecności itp.)

 

W ramach składanej oferty, kandydaci przedstawiają propozycję budżetu według wzoru załączonego do ogłoszenia,  dołączają CV i potwierdzenie (np. Dyrektora szkoły, placówki, ośrodka) możliwości utworzenia punktu konsultacyjnego według wzoru.

Przy wyborze brane będą pod uwagę:
•    kompetencje i doświadczenie prowadzących w zakresie prac na rzecz Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej (udział w warsztatach, praca w Komitecie Okręgowym  MOI) oraz udział w innych projektach związanych z nauką programowania,
•    proponowane terminy realizacji zadania,
•    planowane działania promocyjno-informacyjne w zakresie naboru uczestników spotkania.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie wypełnionego formularza wraz z załącznikami na adres oig@talent.edu.pl  oraz podpisane oryginały na adres:

Stowarzyszenie Talent
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

„PUNKTY INFORMACYJNE MOI”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wyniki konkursu będą podawane na bieżąco na stronie www.oig.edu.pl.

W ramach składanej oferty, kandydaci przedstawiają Formularz z deklaracją.

Formularz rejestracji szkoły: Pobierz

Masz pytania dotyczące Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej?
Chcesz dowiedzieć się:

  • jak założyć drużynę
  • jak korzystać z platformy
  • jakie korzyści przynosi udział w MOI

Przyjdź na konsultacje w Twoim województwie!

VIII Młodzieżowa Olimpiada Informatyczna

  • województwo pomorskie

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, ul. Legionów 27,

czwartki, w godz. 16:00-18:00

osoba prowadząca: Paweł Mazur

Spotkania w formie międzyszkolnego koła matematycznego

Wkrótce powstaną punkty w kolejnych województwach. Szukajcie informacji na www.
Na konsultacje zapraszamy zarówno nauczycieli, jak i uczniów.