Liderzy

W ramach Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej organizowane są konferencje dydaktyczno-metodyczne dla Liderów - nauczycieli i instruktorów zajmujących się naukami ścisłymi, którzy przygotowują uczniów do startu w przedsięwzięciu i pragną rozwijać swoje kompetencje w zakresie pracy z uczniem zdolnym. Celem konferencji jest: •    zapoznanie i podniesienie kwalifikacji w zakresie wykorzystywania skutecznych, zróżnicowanych i adekwatnych metod aktywizacji ucznia zdolnego, •    rozwijanie kompetencji związanych ze skutecznym przekazywaniem wiedzy z zakresu nauk ścisłych oraz oddziaływaniem na motywację uczniów zdolnych za pomocą nowych technologii, •    uświadomienie specyfiki funkcjonowania ucznia utalentowanego, •    rozwijanie umiejętności w zakresie komunikacji, motywowania uczniów do samodzielnej pracy, udzielania skutecznych informacji zwrotnych. Program obejmuje: •    wykłady i ćwiczenia z wykorzystania narzędzi informatycznych  i  zróżnicowanych  metod pracy z uczniem zdolnym, •    dyskusje i wykłady dotyczące zrównoważonego rozwoju ucznia zdolnego, •    warsztaty motywacyjno-interpersonalne, •    zajęcia integracyjne. Uczestnikom zapewniamy: •    bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie, •    zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, •    materiały dydaktyczne, •    pokrycie kosztów przejazdu – zwrot na konto (II klasa pociągiem pospiesznym lub osobowym PKP   i PKS), wyłącznie po okazaniu oświadczenia i dołączeniu rachunku lub faktury VAT, wystawionych na dane: o    Stowarzyszenie TALENT Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia NIP: 958 150 89 79 •    ubezpieczenie, •    zaświadczenie o udziale w warsztatach. W ramach rekrutacji brane są pod uwagę następujące kryteria: 1.    udział w pracach komitetów okręgowych Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, 2.    opieka merytoryczna nad uczestnikami startującymi w treningach i etapach VI Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej, 3.    nauczanie informatyki, fizyki, matematyki w szkołach z małych miejscowości, 4.    zainteresowanie pracą z uczniem zdolnym z wykorzystaniem nowych technologii. INFORMACJE O KOLEJNYCH KONFERENCJACH UKAZUJĄ SIĘ W AKTUALNOŚCIACH

Poprzednie edycje warsztatów

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi informacjami dotyczącymi z poprzednich edycji: