Liderzy

W ramach Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej organizowane są konferencje dydaktyczno-metodyczne dla Liderów – nauczycieli i instruktorów zajmujących się naukami ścisłymi, którzy przygotowują uczniów do startu w przedsięwzięciu i pragną rozwijać swoje kompetencje w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Celem konferencji jest:

•    zapoznanie i podniesienie kwalifikacji w zakresie wykorzystywania skutecznych, zróżnicowanych i adekwatnych metod aktywizacji ucznia zdolnego,
•    rozwijanie kompetencji związanych ze skutecznym przekazywaniem wiedzy z zakresu nauk ścisłych oraz oddziaływaniem na motywację uczniów zdolnych za pomocą nowych technologii,
•    uświadomienie specyfiki funkcjonowania ucznia utalentowanego,
•    rozwijanie umiejętności w zakresie komunikacji, motywowania uczniów do samodzielnej pracy, udzielania skutecznych informacji zwrotnych.

Program obejmuje:
•    wykłady i ćwiczenia z wykorzystania narzędzi informatycznych  i  zróżnicowanych  metod pracy z uczniem zdolnym,
•    dyskusje i wykłady dotyczące zrównoważonego rozwoju ucznia zdolnego,
•    warsztaty motywacyjno-interpersonalne,
•    zajęcia integracyjne.

Uczestnikom zapewniamy:
•    bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie,
•    zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę,
•    materiały dydaktyczne,
•    pokrycie kosztów przejazdu – zwrot na konto (II klasa pociągiem pospiesznym lub osobowym PKP   i PKS), wyłącznie po okazaniu oświadczenia i dołączeniu rachunku lub faktury VAT, wystawionych na dane:
o    Stowarzyszenie TALENT
Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
NIP: 958 150 89 79
•    ubezpieczenie,
•    zaświadczenie o udziale w warsztatach.

W ramach rekrutacji brane są pod uwagę następujące kryteria:
1.    udział w pracach komitetów okręgowych Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów,
2.    opieka merytoryczna nad uczestnikami startującymi w treningach i etapach VI Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej,
3.    nauczanie informatyki, fizyki, matematyki w szkołach z małych miejscowości,
4.    zainteresowanie pracą z uczniem zdolnym z wykorzystaniem nowych technologii.

INFORMACJE O KOLEJNYCH KONFERENCJACH UKAZUJĄ SIĘ W AKTUALNOŚCIACH

Poprzednie edycje warsztatów

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi informacjami dotyczącymi z poprzednich edycji: