Galeria

I Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów

II Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów

III Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów

IV Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów

V Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów

VI Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów

VII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów

IX Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów

X Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów

XI Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów