Formularz rejestracyjny

Szanowni Państwo, celem zgłoszenia szkoły lub pozaszkolnej placówki edukacyjnej do udziału w olimpiadzie, konieczne jest dokonanie rejestracji na platformie OIG (https://olimpiada.programuj.edu.pl/). Rejestracji dokonujemy na podstawie wypełnionego i przesłanego formularza rejestracyjnego: FORMULARZ REJESTRACYJNY Dana szkoła lub placówka edukacyjna wypełnia formularz i przekazuje go na adres Organizatora. Celem szybszej rejestracji dopuszcza się wstępną rejestrację na podstawie formularza przesłanego  drogą elektroniczną na adres oig+rejestracja@talent.edu.pl. Formularz musi być podpisany przez dyrektora danej szkoły lub pozaszkolnej placówki edukacyjnej oraz wskazywać osobę odpowiedzialną za sprawy organizacyjne po stronie szkoły lub pozaszkolnej placówki edukacyjnej. Po prawidłowym przebiegu rejestracji placówki, uczniowie mogą rejestrować się samodzielnie na platformie.