Uczestnicy zakwalifikowani do finału XI MOI

  Poniżej publikujemy listę uczniów, którzy zakwalifikowali się do III etapu zawodów indywidualnych XI OIG (kolejność alfabetyczna):
Lp. Imię Nazwisko
1 Piotr Aksamit
2 Aleksandra Andrasz
3 Mieszko Baszczak
4 Michał Bogiel
5 Olga Bońdos
6 Jagoda Bracha
7 Mikołaj Bulge
8 Kacper Chętkowski
9 Bartłomiej Cieślar
10 Oskar Dąbkowski
11 Jędrzej Dudzicz
12 Adam Górkiewicz
13 Mieszko Grodzicki
14 Andrzej Gwiazda
15 Dieu Hoa Ha
16 Kacper Harasimowicz
17 Michał Horodecki
18 Kalina Jasińska
19 Justyna Jaworska
20 Zuzanna Kiczak
21 Jan Kolipiński
22 Krzysztof Korkuć
23 Konrad Krawiec
24 Jan Kwiatkowski
25 Katzper Michno
26 Marcin Mordecki
27 Tomasz Nowak
28 Krzysztof Olejniczak
29 Justyna Palikowska
30 Alicja Pietrzak
31 Jakub Piotrowicz
32 Mikołaj Poliński
33 Rafał Pyzik
34 Maciej Sajecki
35 Mateusz Scharmach
36 Michał Staniewski
37 Antoni Strychalski
38 Stanisław Ścieszka
39 Łukasz Świszcz
40 Kamil Tokarski
41 Aleksander Tudruj
42 Michał Umiński
43 Dominik Wawszczak
44 Wojciech Weremczuk
45 Michał Wiliński
46 Antoni Wiśniewski
47 Maciej Wiśniewski
48 Mikołaj Woliński
49 Kacper Zieniuk
50 Hubert Zięba
Informujemy, że powyższa lista nie zawiera danych osób, które nie wyraziły zgody na publikację ich wyników. Lista drużyn, które zakwalifikowały się do III etapu zawodów drużynowych XI MOI:
Lp. Nazwa drużyny
1 AlphasPack
2 BroCoders
3 CałkaNieoznaczona
4 ChemekoSystem
5 DrużynaTestowa
6 gumowakaczuszka
7 LuxRAJO
8 NieWiem
9 SaigaAntelopes
10 Turyści
11 WZDuzyna01

Plan zawodów II etapu XI Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej – 18 marca 2017 r.

Zaktualizowany plan zawodów II etapu XI MOI:
Godzina Opis
9:00 – 9:30 rejestracja uczestników zawodów indywidualnych
9:30 – 10:00 sesja próbna zawodów indywidualnych
10:00 – 12:15 sesja główna zawodów indywidualnych
12:15 – 12:45 reklamacje
12:45 – 13:00 rejestracja uczestników zawodów drużynowych
13:00 – 13:30 sesja próbna zawodów drużynowych
13:30 – 15:45 sesja główna zawodów drużynowych
15:45 – 16:15 reklamacje

Terminy XI Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej

XI MOI Zawody Indywidualne

Etapy

Data / Godzina

Cel

Miejsce

I

07.11.2016 - 11.01.2017 Test wiedzy (2 podejścia - patrz Regulamin) On-line
07.11.2016 - 16.01.2017 Rozwiązywanie zadań On-line

II

18.03.2017 Rozwiązywanie zadań W okręgach

III

19.05.2017 - 21.05.2017 Rozwiązywanie zadań Gdynia
 

XI MOI Zawody Drużynowe

Etapy

Data / Godzina

Cel

Miejsce

I

23.11.2016 od godz. 8:00 do 10:15 Rozwiązywanie zadań W placówkach

II

18.03.2017 Rozwiązywanie zadań W okręgach

III

19.05.2017 - 21.05.2017 Rozwiązywanie zadań Gdynia

Otwarty nabór na Przewodniczącego Komitetu Okręgowego Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej w ramach pracy Komitetów Okręgowych

Otwarty nabór na Przewodniczącego Komitetu Okręgowego Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej w ramach pracy Komitetów Okręgowych

VIII Młodzieżowa Olimpiada Informatyczna 

  Stowarzyszenie Talent, jako Partner Ośrodka Rozwoju Edukacji, ogłasza otwarty nabór na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Okręgowego Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej. O stanowisko Przewodniczącego Komitetu Okręgowego mogą ubiegać się dyrektorzy gimnazjów i/lub szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele informatyki w gimnazjach i/lub szkołach ponadgimnazjalnych, instruktorzy w pozaszkolnych placówkach edukacyjnych. Zawody odbędą się 22 marca 2014.   Zadania Przewodniczącego Komitetu Okręgowego: o    zaproponowanie składu Komitetu, o    czuwanie nad regulaminowym przebiegiem zawodów II etapu, o    organizacja sali z dostępem do Internetu, o    techniczne przygotowanie stanowisk, o    organizacja wyżywienia dla uczestników, wyznaczenie miejsca noclegu, o    sporządzenie dokumentacji i przekazanie jej Stowarzyszeniu Talent. Kryteria oceny:
  • doświadczenie w organizacji działań związanych z Olimpiadą Informatyczną Gimnazjalistów i podobnych przedsięwzięciu,
  • udział w konferencjach dla nauczycieli i instruktorów realizowanych w ramach Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej,
  • praca w szkołach, w których funkcjonują klasy informatyczne,
  • możliwości techniczne odpowiednie do realizacji zadania.
W ramach składanej oferty, kandydaci przedstawiają Formularz oferty. Wypełnione, własnoręcznie podpisane i zeskanowane oferty należy przesłać mailem oig@talent.edu.pl do dnia 24 stycznia 2014 do godz. 15:00 Wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.oig.edu.pl. Ostateczna decyzja o powołaniu danego Komitetu Okręgowego uzależnione jest od wyników zawodów I etapu.

Wyniki VII Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów

Paweł Burzyński i Tomasz Kościuszko zostali zwycięzcami zawodów indywidualnych VII Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów! Obaj zdobyli maksymalną liczbę 300 punktów. W zawodach drużynowych najlepsza okazała się drużyna Aardvarks z Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu w składzie: Alicja Chaszczewicz, Agnieszka Dudek, Jarosław Kwiecień i Jakub Zadrożny. Poniżej przedstawiamy listy laureatów I, II i III stopnia oraz składy trzech najlepszych drużyn VII Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów. Laureaci I stopnia zawodów indywidualnych: Paweł Burzyński Tomasz Kościuszko Agnieszka Dudek Laureaci II stopnia zawodów indywidualnych: Jarosław Kwiecień Robert Laskowski Jan Olkowski Piotr Grabowski Jan Tabaszewski Paweł Czyż Piotr Pawlak Laureaci III stopnia zawodów indywidualnych: Mikołaj Kmieć Marek Żochowski Tomasz Grześkiewicz Michał Balcerzak Eryk Kijewski Anna Białokozowicz Michał Tepper Maciej Sypetkowski Zdobywcy I miejsca zawodów drużynowych: Aardvarks z Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu Alicja Chaszczewicz Agnieszka Dudek Jarosław Kwiecień Jakub Zadrożny Zdobywcy II miejsca zawodów drużynowych: władcy GRZYBÓW z Gimnazjum nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni Paweł Burzyński Mateusz Kurek Juliusz Pham Stanisław Szymanowicz Zdobywcy III miejsca zawodów drużynowych #define true false z Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy Jakub Jasiulewicz Nikodem Kramarz Anika Rybicka Michał Tepper

Omówienia zadań I etapu zawodów

Omówienia zadań I etapu zawodów VII Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów są dostępne online: http://www.youtube.com/filmyoig Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami video i do zasubskrybowania naszego kanału.

Test wiedzy z informatyki

W dniu 21 listopada 2012 r. w godzinach 8:00-9:15 w szkołach odbędzie się test wiedzy z zakresu informatyki. Test będzie miał formę papierową, a za jego przeprowadzenie odpowiedzialni są przedstawiciele szkół i pozaszkolnych placówek edukacyjnych. Uczestnicy mogą uzyskać maksymalnie 100 punktów. Bardzo prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi testu: Uczniowie mogą sprawdzić wynik uzyskany w teście po upływie czasu przeznaczonego na wprowadzenie wyników przez przedstawiciela szkoły - od 29 listopada 2012 r. UWAGA! Uczniowie, którym nie uda się wziąć udziału w teście w pierwszym terminie i uczestnicy, którzy będą chcieli zmienić uzyskany wynik, mają możliwość jednorazowego samodzielnego rozwiązania testu w dniach 21 grudnia 2012 r. do 7 stycznia 2013 r. po zalogowaniu się na swoje konto na platformie https://zadania.oig.edu.pl/. W tym wypadku będą odpowiadać na 20 losowo wygenerowanych pytań z puli 1000. Uzyskany w drugim terminie wynik jest wiążący (nawet jeśli jest słabszy od poprzedniego) i zostanie dodany do liczby punktów zdobytych w całym pierwszym etapie. Przypominamy, iż niezarejestrowane szkoły i pozaszkolne placówki edukacyjne nadal mogą zgłaszać się do udziału w OIG. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących testu lub pozostałych działań realizowanych w ramach OIG prosimy o kontakt e-mail: oig@talent.edu.pl.

VII edycja OIG – rejestracja placówek edukacyjnych

Rozpoczynamy rejestrację placówek do VII edycji Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów! Zapraszamy wszystkie szkoły i pozaszkolne placówki edukacyjne do rejestrowania się na platformie edukacyjnej Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów. Rejestracja placówki jest koniecznym warunkiem udziału uczniów w olimpiadzie. Jak wziąć udział w olimpiadzie? Rejestracja szkoły lub pozaszkolnej placówki edukacyjnej odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego . Na jego podstawie nauczyciel lub inna osoba wyznaczona przez dyrekcję otrzyma konto na platformie. Następnie rejestrują się uczniowie, mają też możliwość założenia drużyn. Nauczyciel potwierdza zgodność ich danych osobowych. Rejestracja jest ciągła szkoły i uczniowie mogą rejestrować się przez cały czas trwania VII OIG! Szkoły dotychczas niezarejestrowane • przesyłają podpisany formularz rejestracyjny na adres biura Olimpiady (al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia). Celem przyspieszenia procesu rejestracji możliwe jest wcześniejsze przesłanie zeskanowanego dokumentu na adres oig@talent.edu.pl lub faxem na numer 58 698 21 60. Szkoły zarejestrowane w roku szkolnym 2011/2012 • jeśli głoszone w roku szkolnym 2011/2012 dane nie uległy zmianie – nauczyciel musi zalogować się na swoje konto na platformie i dokonać potwierdzenia zgodności danych. Następnie szkoła otrzyma wiadomość e-mail na adres podany przy rejestracji w roku szkolnym 2011/2012, wiadomość ta będzie zawierała link umożliwiający potwierdzenie zgodności danych. Bez dokonania obu potwierdzeń zgodności danych, szkoła nie będzie aktywna na platformie. • jeśli zgłoszone w roku szkolnym 2011/2012 dane uległy zmianie (np. zmienił się nauczyciel) – należy przesłać zaktualizowany i podpisany formularz rejestracyjny na adres biura Olimpiady (al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia). Celem przyspieszenia procesu rejestracji możliwe jest wcześniejsze przesłanie zeskanowanego dokumentu na adres oig@talent.edu.pl lub faxem na numer 58 698 21 60. W zakładce http://oig.edu.pl/olimpiada/ znajdą Państwo materiały informacyjno-promocyjne do samodzielnego wydruku. Serdecznie zapraszamy!

Laureaci i finaliści III etapu zawodów indywidualnych VI Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów

Tytuł Nazwisko Imiona
Laureat I stopnia Kozłowski Przemysław Jakub
Laureaci II stopnia Hasior Kasper
Paluszek Konrad
Kijewski Eryk
Kufel Kamil
Kwiecień Jarosław
Laureaci III stopnia Raszkiewicz Łukasz
Wiącek Aleksander
Zawalski Michał
Tepper Michał
Filipiak Krzysztof
Akerman Adrian
Burzyński Paweł
Gajda Szymon
Świetlik Agnieszka
Siwiec Adrian
Pyrc Adam
Ludziejewski Jan
Dudek Agnieszka
Laureaci IV stopnia Lewko Mateusz
Naruszko Adrian
Kaput Marek
Michorzewski Marcin
Kościuszko Tomasz
Jamro Artur
Puzio Artur
Sowa Błażej
Piesiewicz Krzysztof
Szewczyk Jakub
Waszkiewicz Radost
Hanke Antoni
Goślinowski Mateusz
Ćwintal Kamil
Szostek Michał
Zenker Adam
Smolak Karol
Laska Oskar
Dzidziewicz Michał
Murawski Michał
Kaliński Wojciech
Madej Tomasz
Zieliński Tomasz
Łukanowski Karol
Godlewski Rafał
Wójcik Teodor
Drozdowski Marek
Piekarski Łukasz
Garstka Maciej
Kałczyński Michał
Pszczołowski Julian
Sierpina Jan
Czyżewski Maciej
Korczyński Bartosz
Czyż Paweł
Wegner Dawid
Małysa Krzysztof
Balcerzak Michał
Grabowski Piotr
Finaliści Białokozowicz Anna
Brzeziński Rafał
Garstecki Łukasz
Haryza Piotr
Hościło Mikołaj
Just Marcin
Kowalewska Alicja
Kucharski Maciej
Majewski Sebastian
Mielniczuk Marcin
Petryszyn Jakub
Pilawa Joanna
Romanowski Kuba
Styczyński Piotr
Szram Paweł
Tomczyk Piotr
Waśko Radosław
Wieczorek Ewa
Zabłocki Michał
Żochowski Marek
Żurek Maciej
  Ważne 1. Lista nie zawiera nazwisk osób, które nie wyraziły zgodę na publikację danych.

Zawody indywidualne – III etap

Lista osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w zawodach III etapu, 18-20 maja 2012 r.
LP Nazwisko Imię Województwo
1 Dudek Agnieszka dolnośląskie
2 Kucharski Maciej dolnośląskie
3 Kwiecień Jarosław dolnośląskie
4 Lewko Mateusz dolnośląskie
5 Pszczołowski Julian dolnośląskie
6 Garstecki Łukasz kujawsko-pomorskie
7 Kufel Kamil kujawsko-pomorskie
8 Łukanowski Karol kujawsko-pomorskie
9 Majewski Sebastian kujawsko-pomorskie
10 Piekarski Łukasz kujawsko-pomorskie
11 Raszkiewicz Łukasz kujawsko-pomorskie
12 Świetlik Agnieszka kujawsko-pomorskie
13 Tepper Michał kujawsko-pomorskie
14 Zabłocki Michał kujawsko-pomorskie
15 Grabowski Piotr lubelskie
16 Mielniczuk Marcin lubelskie
17 Korczyński Bartosz łódzkie
18 Pilawa Joanna łódzkie
19 Garstka Maciej małopolskie
20 Jamro Artur małopolskie
21 Kaput Marek małopolskie
22 Zieliński Tomasz małopolskie
23 Czyż Paweł mazowieckie
24 Godlewski Rafał mazowieckie
25 Hanke Antoni mazowieckie
26 Kościuszko Tomek mazowieckie
27 Ludziejewski Jan mazowieckie
28 Murawski Michał mazowieckie
29 Naruszko Adrian mazowieckie
30 Paluszek Konrad mazowieckie
31 Piesiewicz Krzysztof mazowieckie
32 Puzio Artur mazowieckie
33 Romanowski Kuba mazowieckie
34 Styczyński Piotr mazowieckie
35 Waszkiewicz Radost mazowieckie
36 Zawalski Michał mazowieckie
37 Szram Paweł opolskie
38 Laska Oskar podkarpackie
39 Smolak Karol podkarpackie
40 Waśko Radosław podkarpackie
41 Wiącek Aleksander podkarpackie
42 Białokozowicz Anna podlaskie
43 Kijewski Eryk podlaskie
44 Kozłowski PrzemysławJakub podlaskie
45 Akerman Adrian pomorskie
46 Burzyński Paweł pomorskie
47 Hościło Mikołaj pomorskie
48 Kowalewska Alicja pomorskie
49 Szostek Michał pomorskie
50 Żochowski Marek pomorskie
51 Żurek Maciej pomorskie
52 Gajda Szymon śląskie
53 Siwiec Adrian śląskie
54 Ćwintal Kamil świętokrzyskie
55 Dzidziewicz Michał warmińsko-mazurskie
56 Kałczyński Michał wielkopolskie
57 Szewczyk Jakub wielkopolskie
58 Tomczyk Piotr wielkopolskie
59 Zenker Adam wielkopolskie
60 Czyżewski Maciej zachodniopomorskie
61 Drozdowski Marek zachodniopomorskie
62 Filipiak Krzysztof zachodniopomorskie
63 Goślinowski Mateusz zachodniopomorskie
64 Hasior Kasper zachodniopomorskie
65 Małysa Krzysztof zachodniopomorskie
66 Michorzewski Marcin zachodniopomorskie
Ważne:
  1. Osoby, które nie wyraziły zgodę na publikację swoich danych, zostaną powiadomione o awansie do III etapu za pomocą listu przesłanego do dyrekcji szkoły. Dyrekcja przekaże informację uczestnikom.