Zmiana godziny rozpoczęcia rejestracji w piątek 19.05.2017r.

Ze względów organizacyjnych zmianie ulega godzina rozpoczęcia planu dnia w piątek 19.05.2017r.
Rejestracja rozpoczyna się o godzinie 18:00. Kolejne punkty planu pozostają bez zmian z uwzględnieniem godzinnego przesunięcia.
Plany na sobotę i niedzielę pozostają bez zmian.

Jednocześnie prosimy te uczestniczki i tych uczestników, którzy jeszcze nie wypełnili formularza informacyjnego o pilne dokonania tej czynności.

Uczestnicy zakwalifikowani do finału XI OIG

 

Poniżej publikujemy listę uczniów, którzy zakwalifikowali się do III etapu zawodów indywidualnych XI OIG (kolejność alfabetyczna):

Lp. Imię Nazwisko
1 Piotr Aksamit
2 Aleksandra Andrasz
3 Mieszko Baszczak
4 Michał Bogiel
5 Olga Bońdos
6 Jagoda Bracha
7 Mikołaj Bulge
8 Kacper Chętkowski
9 Bartłomiej Cieślar
10 Oskar Dąbkowski
11 Jędrzej Dudzicz
12 Adam Górkiewicz
13 Mieszko Grodzicki
14 Andrzej Gwiazda
15 Dieu Hoa Ha
16 Kacper Harasimowicz
17 Michał Horodecki
18 Kalina Jasińska
19 Justyna Jaworska
20 Zuzanna Kiczak
21 Jan Kolipiński
22 Krzysztof Korkuć
23 Konrad Krawiec
24 Jan Kwiatkowski
25 Katzper Michno
26 Marcin Mordecki
27 Tomasz Nowak
28 Krzysztof Olejniczak
29 Justyna Palikowska
30 Alicja Pietrzak
31 Jakub Piotrowicz
32 Mikołaj Poliński
33 Rafał Pyzik
34 Maciej Sajecki
35 Mateusz Scharmach
36 Michał Staniewski
37 Antoni Strychalski
38 Stanisław Ścieszka
39 Łukasz Świszcz
40 Kamil Tokarski
41 Aleksander Tudruj
42 Michał Umiński
43 Dominik Wawszczak
44 Wojciech Weremczuk
45 Michał Wiliński
46 Antoni Wiśniewski
47 Maciej Wiśniewski
48 Mikołaj Woliński
49 Kacper Zieniuk
50 Hubert Zięba

Informujemy, że powyższa lista nie zawiera danych osób, które nie wyraziły zgody na publikację ich wyników.

Lista drużyn, które zakwalifikowały się do III etapu zawodów drużynowych XI OIG:

Lp. Nazwa drużyny
1 AlphasPack
2 BroCoders
3 CałkaNieoznaczona
4 ChemekoSystem
5 DrużynaTestowa
6 gumowakaczuszka
7 LuxRAJO
8 NieWiem
9 SaigaAntelopes
10 Turyści
11 WZDuzyna01

Wyniki II etapu XI Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów

 
Komitet Główny XI Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów określił progi dla poszczególnych zawodów.

Zawody indywidualne – próg to 190pkt.

Każdy uczestnik, który uzyskał 190 jest zakwalifikowany do III etapu zawodów indywidualnych.

Zawody drużynowe – próg to 6 rozwiązanych zadań.
Każda drużyna, która rozwiązała 6 zadań jest zakwalifikowana do III etapu zawodów indywidualnych.

 
Wyniki można zobaczyć wchodząc do systemu SOIG.

Zawody finałowe odbędą się w dniach 19-21 maja 2017r. w Gdyni.

Lista osób oraz drużyn zakwalifikowanych będzie opublikowana w terminie późniejszym.

Plan zawodów II etapu XI Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów – 18 marca 2017 r.

Zaktualizowany plan zawodów II etapu XI OIG:

Godzina Opis
9:00 – 9:30 rejestracja uczestników zawodów indywidualnych
9:30 – 10:00 sesja próbna zawodów indywidualnych
10:00 – 12:15 sesja główna zawodów indywidualnych
12:15 – 12:45 reklamacje
12:45 – 13:00 rejestracja uczestników zawodów drużynowych
13:00 – 13:30 sesja próbna zawodów drużynowych
13:30 – 15:45 sesja główna zawodów drużynowych
15:45 – 16:15 reklamacje

Zasady zwrotu kosztów przejazdu – II etap XI OIG

Organizator zwraca koszty przejazdu uczestników startujących, jeśli zawody II etapu są organizowane w innym powiecie niż miejsce faktycznego zamieszkania uczestnika. Refundację kosztów przejazdu można uzyskać wyłącznie za podróż pociągiem albo autobusem PKS zgodnie z najniższą taryfą obowiązującą na danej trasie na podstawie: oświadczenia o poniesionych kosztach podróży podpisanego przez opiekuna prawnego uczestnika ( Tabela nr 1. Oświadczenie o kosztach podróży) oraz oryginału biletu lub faktury, rachunku wystawionego na Stowarzyszenie Talent (al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 958 150 89 79).
Nie ma możliwości rozliczenia przejazdu prywatnym samochodem. Kwota brutto każdej z faktur, które przedstawione zostaną przez osobę ubiegającą się o zwrot kosztów nie może być niższa niż 10 zł brutto. Zwrot kosztów następuje na konto bankowe osoby ubiegającej się o zwrot. Bilety lub fakturę wraz z wypełnionym oświadczeniem należy przesłać najpóźniej do dnia 24.03.2017 na adres:

Stowarzyszenie TALENT
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

Druk oświadczenia o kosztach podróży do pobrania.

 

Deklaracja systemów na II etap XI OIG

Osoby zakwalifikowane do II etapu proszone są o złożenie deklaracji, jaki system operacyjny preferują.
Do wyboru:
– Linux
– Windows
Deklarację należy złożyć w możliwie szybkim czasie (najpóźniej do 13.03.2017r.).
Deklarację na zawody drużynowe składa tylko kapitan.

Przykład deklaracji w przypadku zawodów indywidualnych:
<Imię><Nazwisko> (<login>,<system>)
np.Jan Kowalski (jkowalski, windows)

Przykład deklaracji w przypadku zawodów drużynowych:
<Imię><Nazwisko> (Drużyna:<Nazwa drużyny>,<system>)
np.Jan Kowalski (Drużyna: drużynaX, windows)

Deklarację należy przesłać na adres mailowy Komitetu Okręgowego, w którym zawodnik będzie startował. Lista Okręgów wraz z kontaktami do Przewodniczących KO.

Dodatkowy Komitet Okręgowy XI OIG w Bielsku-Białej

Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów powołano dodatkowy Komitet Okręgowy w Bielsku-Białej.

Będzie to miejsce zawodów II etapu XI OIG dla uczniów i uczennic z województwa śląskiego oraz z miejscowości: Kraków i Brody.

Przewodniczący Pan Włodzimierz Raczek
kontakt: olimpiada@lo5.bielsko.pl
V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej
ul. Józefa Lompy 10

Komitety Okręgowe odpowiedzialne za organizację zawodów II etapu XI Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów

Poniżej prezentujemy przydział do poszczególnych okręgów organizujących II etap zawodów indywidualnych i drużynowych XI OIG wraz z podaniem danych kontaktowych do Przewodniczących .

 

  • Okręg Bydgoszcz

Uczniowie i uczennice z województw kujawsko-pomorskiego  i wielkopolskiego

Przewodnicząca Pani Małgorzata Piekarska

Kontakt mpiekarska@gmail.com

ZSO nr 6 w Bydgoszczy

Ulica Staszica 4

  • Okręg Gdynia

Uczniowie i uczennice z województwa pomorskiego 

Pani Magdalena Syrokwarz 

Kontakt sekretariat@talent.edu.pl

ZSO nr 1 w Gdyni

Ulica Legionów 27

  •  Okręg Lublin

Uczniowie i uczennice z województwa lubelskiego

Pan Henryk Kawka

Kontakt hekawka@wp.pl

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie

Al. Długosza 8 a

  •  Okręg Szczecin

Uczniowie i uczennice z województwa zachodniopomorskiego

Pan Czesław Drozdowski

Kontakt drozdowski.cz@gmail.com

ZSO nr 7 w Szczecinie

Ulica Unisławy 26

  • Okręg Tarnów

Uczniowie i uczennice z województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz z miejscowości Tarnów i Nowy Sącz

Pan Grzegorz Grabias

Kontakt grzela26@poczta.fm

ZSO nr 2 w Tarnowie

Ulica Mickiewicza 16

  • Okręg Warszawa

Uczniowie i uczennice z województwa mazowieckiego, podlaskiego oraz łódzkiego

Pani Justyna Wilińska

Kontakt  justyna@wladyslaw.edu.pl  

VIII LO im. Władysława IV w Warszawie 

Ulica Jagiellońska 38

  • Okręg Wrocław

Uczniowie i uczennice z województwa dolnośląskiego oraz opolskiego

Pan Robert Nowak

Kontakt  rafal.nowak@cs.uni.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławki, Instytut Informatyki

Ulica Joliot-Curie 15

  • Okręg Bielsko-Biała

Uczniowie i uczennice z województwa śląskiego oraz z miejscowości: Kraków i Brody.

Pan Włodzimierz Raczek

kontakt: olimpiada@lo5.bielsko.pl

V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

Ulica Józefa Lompy 10

W związku z wydłużającym się procesem ustalania miejsc Komitetów Okręgowych XI Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, oficjalne informacje o kwalifikacji do II etapu wraz z przydziałem do poszczególnych okręgów zostaną przesłane na adresy mailowe uczestników do dnia 20.02.2017 r.

Przypominamy, że progi punktowe XI edycji olimpiady wynoszą:

dla zawodów indywidualnych – 309 pkt.

dla zawodów drużynowych – 3 (600) pkt.

Jednocześnie informujemy, że uczestnicy, którzy otrzymali liczbę punktów równą lub większą progom punktowym, mają zapewnione miejsce w II etapie olimpiady.

Progi punktowe po I etapie XI OIG

Na posiedzeniu Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej  Gimnazjalistów w dniu 24.01.2017 ustalono progi punktowe XI edycji olimpiady.
Wynoszą one jak niżej:
 

dla zawodów indywidualnych – 309 pkt.

dla zawodów drużynowych – 3 (600) pkt. 

Oficjalne informacje o kwalifikacji do II etapu wraz z przydziałem do poszczególnych okręgów zostaną przesłane na adresy mailowe uczestników do dnia 15.02.2017r.

Przypominamy, że zawody II etapu odbywają się w dniu 18 marca br.

Prosimy o regularne śledzenie komunikatów na stronie www.oig.edu.pl