Deklaracja systemu na III etap XII OIG

Osoby zakwalifikowane do III etapu proszeni są o złożenie deklaracji, jaki system operacyjny preferują na finale. Do wyboru:
– Linux
– Windows
Deklarację należy złożyć w możliwie szybki czasie. Deklarację na zawody drużynowe składa tylko kapitan.

Progi punktowe III etapu XII OIG

W imieniu Komitetu Głównego informujemy, że w dniu dzisiejszym ustalono progi na III etap XII Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów (Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej).

Próg dla zawodów indywidualnych wynosi 128pkt 

Próg dla zawodów drużynowych wynosi 650pkt.

Zawody finałowe odbędą się w Gdyni w dniach 18-20 maja 2018r. 

Do dnia 12.04.2018 na maile zakwalifikowanych uczestników zostaną przesłane oficjalne wiadomości o kwalifikacji wraz ze wszelkimi informacjami organizacyjnymi.

Wszystkim uczestnikom finału gratulujemy !!!

Zmiana planu II etapu XII OIG

Decyzją Komitetu Głównego podjęto decyzję o zmianie czasu trwania II etapu zawodów.

Godzina Opis
10:00 – 10:30 rejestracja uczestników zawodów indywidualnych
10:30 – 11:00 sesja próbna zawodów indywidualnych
11:00 – 13:45 sesja główna zawodów indywidualnych
13:45 – 14:15 reklamacje
14:00 – 14:30 rejestracja uczestników zawodów drużynowych
14:30 – 15:00 sesja próbna zawodów drużynowych
15:00 – 17:00 sesja główna zawodów drużynowych
17:00 – 17:30 reklamacje

Zasady zwrotu kosztów przejazdu na II etap XII OIG

Organizator zwraca koszty przejazdu uczestników startujących, jeśli zawody II etapu są organizowane w innym powiecie niż miejsce faktycznego zamieszkania uczestnika. Refundację kosztów przejazdu można uzyskać wyłącznie za podróż pociągiem albo autobusem PKS zgodnie z najniższą taryfą obowiązującą na danej trasie na podstawie faktury, rachunku wystawionego na Stowarzyszenie Talent (al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 958 150 89 79) lub oryginału biletów oraz oświadczenia o poniesionych kosztach podróży podpisanego przez opiekuna prawnego uczestnika.

Kwota brutto każdej z faktur, które przedstawione zostaną przez osobę ubiegającą się o zwrot kosztów nie może być niższa niż 10 zł brutto. Nie zwracamy kosztów podróży samochodem.
Dokumenty (faktura VAT/ rachunek, oświadczenie o poniesionych kosztach podróży możliwe do pobrania ze strony www.oig.edu.pl) powinny zostać przekazane Przewodniczącej Komitetu Okręgowego w dniu odbywania się zawodów (10 marca 2017). Nie ma możliwości ubiegania się o zwrot kosztów poprzez dostarczenie dokumentów w terminie późniejszym niż wskazany powyżej. Organizatorzy nie odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników w czasie podróży oraz nie zwracają kosztów transportu i zakwaterowania osób towarzyszących.

Komitety Okręgowe odpowiedzialne za organizację zawodów II etapu XII Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów

Poniżej prezentujemy przydział do poszczególnych okręgów organizujących II etap zawodów indywidualnych i drużynowych XII OIG wraz z podaniem danych kontaktowych do Przewodniczących .

  • Okręg Bydgoszcz

Uczniowie i uczennice z województw kujawsko-pomorskiego.

Przewodnicząca Pani Małgorzata Piekarska

Kontakt mpiekarska@gmail.com

ZSO nr 6 w Bydgoszczy

Ulica Staszica 4

  • Okręg Gdynia

Uczniowie i uczennice z województwa pomorskiego.

Pani Magdalena Syrokwarz 

Kontakt sekretariat@talent.edu.pl

ZSO nr 1 w Gdyni

Ulica Legionów 27

  •  Okręg Lublin

Uczniowie i uczennice z województwa lubelskiego.

Pan Henryk Kawka

Kontakt hekawka@wp.pl

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie

Al. Długosza 8 a

  •  Okręg Szczecin

Uczniowie i uczennice z województwa zachodniopomorskiego.

Pan Czesław Drozdowski

Kontakt drozdowski.cz@gmail.com

ZSO nr 7 w Szczecinie

Ulica Unisławy 26

  • Okręg Tarnów

Uczniowie i uczennice z województwa małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego.

Pan Grzegorz Grabias

Kontakt grzela26@poczta.fm

ZSO nr 2 w Tarnowie

Ulica Mickiewicza 16

  • Okręg Wrocław

Uczniowie i uczennice z województwa dolnośląskiego oraz opolskiego.

Pan Rafał Nowak

Kontakt  rafal.nowak@cs.uni.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławki, Instytut Informatyki

Ulica Joliot-Curie 15

  • Okręg Bielsko-Biała

Uczniowie i uczennice z województwa śląskiego.

Pan Włodzimierz Raczek

kontakt: olimpiada@lo5.bielsko.pl

V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

Ulica Józefa Lompy 10

  • Okręg Mazowsze 1

Wskazani uczniowie i uczennice z województwa mazowieckiego.

UWAGA !!! Szczegółowe informacje w mailu. 

Pani Justyna Wilińska

Kontakt:  justyna@wladyslaw.edu.pl  

VIII LO im. Władysława IV w Warszawie 

Ulica Jagiellońska 38

  • Okręg Mazowsze 2

Wskazani uczniowie i uczennice z województwa mazowieckiego.

UWAGA !!! Szczegółowe informacje w mailu. 

Pani Agnieszka Król 

Kontakt: askrol@op.pl 

ZSO nr 6 w Radomiu 

Ulica Kilińskiego  25

 

Uczniowie i uczennice z poniższych województw otrzymają drogą mailową instrukcję związane z przydziałem okręgu.

Łódzkie

Podlaskie

Wielkopolskie

 

 

Progi punktowe po I etapie XII OIG

Na posiedzeniu Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów w dniu 22.12.2017 ustaliła próg krajowy:
Wynoszą one jak niżej:

dla zawodów indywidualnych – 410 pkt.
dla zawodów drużynowych – 400 pkt.

Oficjalne informacje o kwalifikacji do II etapu wraz z przydziałem do poszczególnych okręgów zostaną przesłane na adresy mailowe uczestników.

Przypominamy, że zawody II etapu odbywają się w dniu 10.03.2018r.

Prosimy o regularne śledzenie komunikatów na stronie www.oig.edu.pl

Utworzenie Szkolnej Komisji Zawodów Drużynowych

Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że aby drużyna mogła brać udział w zawodach drużynowych Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów w szkole lub innej placówce edukacyjnej musi być utworzona Komisja Szkolna Zawodów Drużynowych. Wniosek o otworzenie Komisji znajduje się w linku.
Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać skanem na mail: sekretariat@talent.edu.pl, a oryginał niezwłocznie przesłać na adres Stowarzyszenia Talent. I etap zawodów drużynowych  jest zaplanowany na 29 listopada 2017 roku.

UWAGA XII OIG NA NOWEJ PLATFORMIE !

Witam,
XII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów odbędzie się na stronie https://olimpiada.programuj.edu.pl
Proszę dokonać rejestracji na podanej stronie i dołączyć do konkursu o nazwie „Młodzieżowa Olimpiada Informatyczna”.

Zawody drużynowe odbywają się również na nowej platformie. W momencie pojawienia się konkursu drużynowego będzie możliwość tworzenia drużyn, które administrator systemu będzie zatwierdzał.

Terminarz XII OIG

Terminy:

Etapy Zawody Data Godzina
I Indywidualne 06.11.2017-11.12.2017 8:00-22:00
I Drużynowe 29.11.2017 8:00-10:15
II Indywidualne i Drużynowe 10.03.2018 Indywidualne : 11:00-13:45
Drużynowe: 15:00-17:00
III Indywidualne i Drużynowe 18.05.2018-19.05.2018
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych etapów udostępniane będą sukcesywnie w terminach późniejszych.

Wyniki III etapu XI OIG

W dniach 19 – 21.05.2017r. odbył się finał XI Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów. Poniżej publikujemy listę laureatów.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim finalistom. Zapraszamy do odwiedzenia galerii.

Zawody indywidualne:

Stopień Imię i Nazwisko Szkoła
     
Zwycięzca Joanna Wojciechowska Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica, Warszawa
     
I Adam Górkiewicz Gimnazjum nr 1 im. H. D. Steinhausa, Wrocław
     
II Mieszko Grodzicki Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Adama Mickiewicza, Pionki
Michał Staniewski Gimnazjum nr 16, Szczecin
Kalina Jasińska Dwujęzycznymi nr 24, Gdynia
Justyna Jaworska Gimnazjum nr 16, Szczecin
Bartłomiej Cieślar Gimnazjum nr 58 z Oddziałami Dwujęzycznymi, Warszawa
     
III Maksymilian Knust Gimnazjum nr 77, Warszawa
Tomasz Nowak Gimnazjum nr 16, Szczecin
Dominik Wawszczak Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica, Warszawa
Hubert Zięba Gimnazjum nr 2, Mielec
Kacper Harasimowicz Dwujęzycznymi nr 24, Gdynia
Krzysztof Olejniczak Prywatne Gimnazjum Językowe Parnas, Wrocław
Mateusz Kisiel Gimnazjum nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Bielsko-Biała
Marcin Mordecki Dwujęzycznymi nr 24, Gdynia
Jędrzej Dudzicz Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament, Białystok
     
IV Antoni Strychalski Gimnazjum nr 3 Przymierza Rodzin, Warszawa
Rafał Pyzik Gimnazjum Dwujęzyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Tarnów
Jan Kwiatkowski Pallotyńskiego Gimnazjum im Stefana Batorego, Lublin
Aleksandra Andrasz Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi, Wrocław
Jagoda Bracha Prywatne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi, Lublin
Tymoteusz Kucharek Gimnazjum nr 58 im. Władysława IV z Oddziałami Dwujęzycznymi, Warszawa
Jan Kolipiński Gimnazjum nr. 13 im. Stanisława Staszica, Warszawa
Kamil Tokarski Gimnazjum nr. 13 im. Stanisława Staszica, Warszawa
Jowita Drozdowicz Gimnazjum nr. 13 im. Stanisława Staszica, Warszawa
Mieszko Baszczak Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Zenona Brzewskiego, Warszawa
Michał Umiński Gimnazjum nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi, Gdynia
Ha Dieu Hoa  Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42, Warszawa

Zawody drużynowe:

Miejsce Drużyna Szkoła
     
I gumowakaczuszka Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica, Warszawa
     
II NieWiem Gimnazjum nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi, Gdynia
     
III Turyści Gimnazjum nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi, Gdynia
     
IV WZDruzyna01 Gimnazjum nr 16, Szczecin