Hasło do pdf-ów I etapu XI OIG zawodów drużynowych

Hasło: zz4ac4ts

Terminy XI Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów

XI OIG Zawody Indywidualne

Etapy

Data / Godzina

Cel

Miejsce

I

07.11.2016 – 11.01.2017 Test wiedzy (2 podejścia – patrz Regulamin) On-line
07.11.2016 – 16.01.2017 Rozwiązywanie zadań On-line

II

18.03.2017 Rozwiązywanie zadań W okręgach

III

19.05.2017 – 21.05.2017 Rozwiązywanie zadań Gdynia

 

XI OIG Zawody Drużynowe

Etapy

Data / Godzina

Cel

Miejsce

I

23.11.2016
od godz. 8:00 do 10:15
Rozwiązywanie zadań W placówkach

II

18.03.2017 Rozwiązywanie zadań W okręgach

III

19.05.2017 – 21.05.2017 Rozwiązywanie zadań Gdynia

Weź udział w nowym konkursie programistycznym

Wszystkich zainteresowanych rozwojem w dziedzinie informatyki, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie programistycznym “Programuj i sięgaj gwiazd”, który odbędzie się od 05.09.2016r. godz. 17:00 do 12.09.2016r. godz. 20:00 na platformie zadania.programuj.edu.pl.
Jest to konkurs rekrutacyjny na obóz informatyczny we Władysławowie realizowany w ramach projektu “Programuj i sięgaj gwiazd” . Termin obozu 25-30.09.2016r.
Więcej szczegółowych informacji wkrótce…

Życzymy powodzenia!

Terminy XI Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów

Realizując obowiązek publikacji informacji nt terminów olimpiad uprzejmie informujemy, że Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów (XI edycja) w roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się w terminach jak niżej:

I etap: 7.11.2016 – 16.01.2017
II etap: 18.03.2017
III etap: 19-21.05.2017

X Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – Galeria

Uczestnicy indywidualni


Drużyny


Gala zakończeniowa


Laureaci i finaliści III etapu zawodów indywidualnych X Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów

Lista nie zawiera nazwisk osób, które nie wyraziły zgodę na publikację danych.

Tytuł Nazwisko Imię
Laureaci I stopnia   Wacławik   Bartłomiej
  Masłowski   Mateusz
Laureaci II stopnia   Górecki   Adrian
  Grodzicki   Mieszko
 Olkowski   Jędrzej
Laureaci III stopnia   Cieślar   Bartłomiej
  Jaworska   Justyna
  Zięba   Hubert
  Dominikowski   Przemysław
  Wornbard   Jakub
  Drzewakowski   Witold
  Koczy   Albert
  Marciniak   Zofia
  Smoliński   Mateusz
  Mordecki   Marcin
  Strychalski   Antoni
  Skiba   Marek
Laureaci IV stopnia   Janczewski   Aleksander
  Lange   Michał
  Dietrich   Paweł
  Buczyński   Tomasz
  Trusiłło   Jan
  Olejniczak   Krzysztof
  Orawiec   Łukasz
  Witkowski   Igor
  Kopania   Grzegorz
  Ptasznik   Jakub
  Karpiński   Szymon
  Gruza   Grzegorz
Finaliści   Baszczak   Mieszko
  Bońdos   Olga
  Dominikowski   Szymon
  Drabik   Karolina
  Druciarek   Krzysztof
  Filipiak   Piotr
  Frąckowiak   Szymon
  Gdesz   Dominik
  Górkiewicz   Adam
  Grochowski   Maksymilian
  Gutowski   Stanisław
  Harasimowicz   Kacper
  Kamiński   Jakub
  Kolesiński   Wojciech
  Krężel   Jan
  Musiał   Kacper
  Paupa   Wojciech
  Pawłowski   Paweł
  Rozwałka   Przemysław
  Róg   Małgorzata
  Rymski   Krzysztof
  Sarnecki   Marcin
  Sieńkowska-Siekiera   Magdalena
  Skublicki   Konrad
  Stalke   Andrzej
  Staniewski   Michał
  Stępiński   Mikołaj
  Synowiec   Filip
  Śmigielska   Maria
  Umiński   Michał
  Zbudniewek   Krzysztof
  Ziemski   Seweryn
  Zmarzły   Paweł

 

Laureaci i finaliści III etapu zawodów drużynowych X Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów

Tytuł Nazwa drużyny i miasto
Laureaci I miejsca Sudoers  – Lublin
Laureaci II miejsca  Reytan Team – Warszawa
Laureaci III miejsca haszWarszawahasz  – Bydgoszcz
Finaliści 1NPH4M0U5 – Gdynia
FiSZ – Bydgoszcz
Itanimul – Warszawa
ItsOver9000 – Radom
NazwaDrużyny – Szczecin
PR2LadyPlank – Gdynia
PracowiciRobole2 – Gdynia
TetrahydroCarbide – Gdynia
TwardaMAMA – Warszawa

Finał X Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów – Plan zawodów

Szanowna Uczestniczko / Szanowny Uczestniku

Informujemy, że rejestracja i sesja próbna zawodów indywidualnych (zapoznanie ze sprzętem  i oprogramowaniem) odbędą się w piątek 20 maja 2016. W dniu 21 maja 2016 odbędą się zawody finałowe X OIG (sesja główna zawodów indywidualnych, a także rejestracja, sesja próbna i sesja główna zawodów drużynowych).  Uczestnicy zobowiązani są posiadać w czasie zawodów dokument stwierdzający tożsamość, preferowana jest legitymacja szkolna. Uroczysta gala wręczenia nagród laureatom i finalistom X Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów odbędzie się w niedzielę 22 maja 2016 w auli szkolnej III LO w Gdyni ul. Legionów 27.

Podczas zawodów  uczestnicy spoza Trójmiasta  będą zakwaterowani w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym  w Gdyni ul. Energetyków 13A  na koszt organizatorów. Zakwaterowani  uczestnicy otrzymają bezpłatne wyżywienie przez cały okres pobytu,  począwszy od kolacji w dniu 20 maja do lunchu w dniu 22 maja 2016.

W czasie finałów zawodnicy będą znajdować się pod opieką, wyznaczonych przez Komitet Główny Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów opiekunów i są zobowiązani do przestrzegania ich poleceń oraz zasad związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. W rażących przypadkach  łamania zasad,  Komitet  Główny może zdyskwalifikować zawodnika. Zawodnicy nie mogą bez opieki opuszczać miejsca zawodów i zakwaterowania. Podpisane przez uczestnika zasady pobytu zawodnika zakwaterowanego muszą zostać dostarczone przydzielonemu opiekunowi w Gdyni
(Załącznik 2.). Osoby, które nie korzystają z zakwaterowania muszą dostarczyć podpisane zasady udziału zawodnika niezakwaterowanego (Załącznik 3.).

Wszystkich uczestników zawodów indywidualnych i wszystkich kapitanów drużyn prosimy o zadeklarowanie preferowanego systemu operacyjnego na adres  a.piasta@talent.edu.pl.

Uczestnicy startujący w zawodach drużynowych muszą pamiętać, iż zmiany składu drużyny muszą zostać dokonane nie później niż 14 dni przed zawodami III etapu. Zmiana składu zespołu może nastąpić wyłącznie w ramach uczniów, którzy wzięli udział w II etapie zawodów drużynowych. Na zawody III etapu drużyna ma prawo przygotować sobie materiały pomocnicze na 4 kartkach formatu A4 (Times New Roman, 12 pt). Powyższe materiały muszą zostać przesłane drogą elektroniczną do KG najpóźniej do 11 maja 2016 na adres oig@talent.edu.pl. Wydrukowane materiały drużyna otrzymuje wraz z zadaniami.

Uczestnicy są zwolnieni z zajęć szkolnych na czas niezbędny do udziału w zawodach.
Informujemy,  że organizatorzy  przewidują transport autokarem na zawody finałowe X OIG dla uczestników z województwa mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego.
Finalistów X OIG  z pozostałych województw prosimy o wcześniejsze zarezerwowanie biletów  na przejazd we własnym zakresie. Organizator zwraca koszt dojazdu uczestników na Finał do Gdyni  oraz powrót wyłącznie za podróż II klasą PKP, pociągiem pospiesznym, osobowym lub autobusem PKS. Zwrot następuje na podstawie oświadczenia o poniesionych kosztach podróży podpisanego przez opiekuna prawnego oraz fakturze VAT /rachunku wystawionych na dane:

Stowarzyszenie TALENT
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
NIP: 958 150 89 79

Nie zwracamy kosztów podróży samochodem.

Dokumenty (faktura VAT/ rachunek, oświadczenie o poniesionych kosztach podróży) powinny zostać przekazane osobie reprezentującej Organizatora w dniach odbywania się zawodów (20-22 maja 2016).  Nie ma możliwości ubiegania się o zwrot kosztów poprzez dostarczenie dokumentów w terminie późniejszym niż wskazany powyżej.  Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ewentualnych osób towarzyszących.

Pytania w sprawach organizacyjnych dotyczących finału X OIG można zgłaszać do Kierownika Organizacyjnego Pana Grzegorza  Urgacza, e-mail grzegorz.urgacz@talent.edu.pl.

 

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Komitetu Głównego

Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów

Deklaracja systemu operacyjnego na finał X OIG

Osoby zakwalifikowane do III etapu proszeni są o złożenie deklaracji, jaki system operacyjny preferują na finale. Do wyboru:
– Linux
– Windows
Deklarację należy złożyć w możliwie szybki czasie. Deklarację na zawody drużynowe składa tylko kapitan.

Przykład deklaracji w przypadku zawodów indywidualnych:
<imię><Nazwisko> (<login>,<system>)

Przykład deklaracji w przypadku zawodów drużynowych:
<imię><Nazwisko> (Drużyna:<Nazwa drużyny>,<system>)

Deklarację należy przesłać na adres: a.piasta@talent.edu.pl.

Lista drużyn, które zostały zakwalifikowane do III etapu zawodów drużynowych X OIG, 20-22 maja 2016 r.

Wyniki drużyn zakwalifikowanych do III etapu X OIG.
Próg punktowy wynosi 4(602).

LP Nazwa drużyny
1 1NPH4M0U5
2 PR2LadyPlank
3 NazwaDrużyny
4 Sudoers
5 ItsOver9000
6 TwardaMAMA
7 hashWARSZAWAhash
8 TetrahydroCarbide
9 ReytanTeam
10 Itanimulli
11 PracowiciRobole2
12 FiSZ