Zasady zwrotu kosztów przejazdu na III etap XIII OIG /MOI

Organizator zwraca koszty przejazdu uczestników startujących, jeśli zawody III etapu są organizowane w innym powiecie niż miejsce faktycznego zamieszkania uczestnika. Refundację kosztów przejazdu można uzyskać wyłącznie za podróż pociągiem albo autobusem PKS zgodnie z najniższą taryfą obowiązującą na danej trasie na podstawie faktury, rachunku wystawionego na Stowarzyszenie Talent (al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 958 150 89 79) lub oryginału biletów oraz oświadczenia o poniesionych kosztach podróży podpisanego przez opiekuna prawnego uczestnika.

Kwota brutto każdej z faktur, które przedstawione zostaną przez osobę ubiegającą się o zwrot kosztów nie może być niższa niż 10 zł brutto. Nie zwracamy kosztów podróży samochodem.
Dokumenty (faktura VAT/ rachunek, oświadczenie o poniesionych kosztach podróży możliwe do pobrania ze strony www.oig.edu.pl) powinny zostać przekazane Przewodniczącej Komitetu Okręgowego w dniu odbywania się zawodów (17-18 maja 2019). Nie ma możliwości ubiegania się o zwrot kosztów poprzez dostarczenie dokumentów w terminie późniejszym niż wskazany powyżej. Organizatorzy nie odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników w czasie podróży oraz nie zwracają kosztów transportu i zakwaterowania osób towarzyszących.

Informacja dla uczestników III etapu zawodów indywidualnych i drużynowych XIII OIG (MOI)

Komitet Główny Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej/Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów podjął decyzję związaną z zakwalifikowaniem uczestników do III etapu zawodów indywidualnych i drużynowych.

W dniu dzisiejszym do uczestników zaproszonych na zawody finałowe zostaną wysłane wiadomości z potwierdzeniem kwalifikacji.

Zawody finałowe zostaną przeprowadzone w Gdyni w dniach 17-18 maja 2019. 

Szczegółowy plan zawodów został opublikowany na www.oig.edu.pl.

Rozporządzenia dotyczące olimpiad

Plan zawodów finałowych XIII MOI

PIĄTEK 17/05/2019
Godzina Działanie Miejsce
15:30 – 16:30 Rejestracja zawodników startujących w zawodach drużynowych i indywidualnych III LO w Gdyni

ul. Legionów 27, Gdynia

17:00 – 17:30 Sesja próbna zawodów drużynowych Aula szkolna
17:00 – 17:30 Rejestracja dla zawodników startujących TYLKO w zawodach indywidualnych III LO w Gdyni

ul. Legionów 27, Gdynia

17:30 – 19:45 Sesja główna zawodów drużynowych Aula szkolna
18:00-18:30 Spotkanie organizacyjne opiekunów (przydzielenie list i podopiecznych) Pokój nauczycielski
18:00-19:30 Zajęcia sportowe  dla zawodników nie startujących w zawodach drużynowych
(piłka nożna lub siatkówka lub siłownia)
Obiekty sportowe III LO Gdynia
19:30 Kolacja dla  zawodników startujących TYLKO w zawodach  indywidualnych Stołówka szkolna III LO
19:45 – 20:00 Reklamacje Aula szkolna
20:15 Kolacja dla osób startujących w zawodach drużynowych Stołówka szkolna III LO
20:00 Zakwaterowanie uczestników XIII MOI nocujących w Internacie przy III LO Internat przy III LO
ul. Tetmajera 22, Gdynia
20:45 Wyjazd do miejsca noclegu (Szkolne Schronisko Młodzieżowe) ZKM
21:15 Zakwaterowanie uczestników XIII MOI nocujących w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Szkolne Schronisko Młodzieżowe
ul. Energetyków 13a, Gdynia 
 

SOBOTA 18/05/2019

6:45 Wyjazd z miejsca noclegu SSM
6:45-7:15 Śniadanie (Internat) Stołówka szkolna III LO
7:15-8:45 Śniadanie (SSM ) Stołówka szkolna III LO
8:00-8:30 Sesja próbna zawodów indywidualnych Aula szkolna
8:30- 11:30 Sesja główna zawodów indywidualnych Aula szkolna
9:00-12:00 Wycieczka dla zawodników niestartujących w zawodach  indywidualnych Gdynia
11:30-11:45 Reklamacje – zawody indywidualne Aula szkolna
11:45-12:30 Omówienie zadań zawodów indywidualnych Sala F2
12:30-13:30 Obiad  I tura Stołówka szkolna
13:30-14:30 Obiad II tura Stołówka szkolna
15:00-16:00 Gala finałowa Aula szkolna
16:00 Wyjazd w drogę powrotną PKP

Progi punktowe do III etapu XIII MOI

W imieniu Komitetu Głównego informujemy, że w dniu dzisiejszym ustalono progi do III etap XIII Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów (Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej).

Próg dla zawodów indywidualnych:

  • dla szkół podstawowych: wynosi 108 pkt. 
  • dla szkół gimnazjalnych: wynosi 179 pkt. 

Próg dla zawodów drużynowych:

  • dla szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych wynosi 550 pkt.

 

Zawody finałowe odbędą się w Gdyni w dniach 17-18 maja 2019r. 

Do dnia 14.04.2019 na maile zakwalifikowanych uczestników zostaną przesłane oficjalne wiadomości o kwalifikacji wraz ze wszelkimi informacjami organizacyjnymi.

Wszystkim uczestnikom finału gratulujemy !!!

Plan II etapu XIII MOI

Poniżej plan zawodów II etapu XIII Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej.

Godzina Opis
10:00 – 10:30 rejestracja uczestników zawodów indywidualnych
10:30 – 11:00 sesja próbna zawodów indywidualnych
11:00 – 13:45 sesja główna zawodów indywidualnych
13:45 – 14:15 reklamacje
14:00 – 14:30 rejestracja uczestników zawodów drużynowych
14:30 – 15:00 sesja próbna zawodów drużynowych
15:00 – 17:00 sesja główna zawodów drużynowych
17:00 – 17:30 reklamacje

Progi punktowe po I etapie XIII MOI

Komitet Główny Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej ustalił próg krajowy dla kwalifikacji do II etapu zawodów:
Wynoszą one jak niżej:

dla zawodów indywidualnych – 425 pkt.
dla zawodów drużynowych – 402 pkt.

Oficjalne informacje o kwalifikacji do II etapu wraz z przydziałem do poszczególnych okręgów zostały przesłane na adresy mailowe uczestników.

Przypominamy, że zawody II etapu odbywają się w dniu 16.03.2019r.

Prosimy o regularne śledzenie komunikatów na stronie www.oig.edu.pl

II etap XIII MOI – ustalanie Komitetów Okręgowych

W związku z zapytaniami dotyczącymi kwalifikacji do II etapu MOI informujemy, że w chwili obecnej jesteśmy na etapie ostatecznego kształtowania liczby okręgów oraz liczby uczestników w każdym z nich. Jest to złożony proces uzależniony od wielu czynników. Uprzejmie prosimy o cierpliwość. Ostateczne decyzje będą podejmowane w pierwszej dekadzie lutego br. Osoby zakwalifikowane do II etapu otrzymają stosowne informacje na adresy mailowe podane przy rejestracji. Powinno to nastąpić do 15.02.2019. Dodatkowo zostanie umieszczona stosowna informacja, o fakcie wysłania przedmiotowych wiadomości.

Przedłużenie I etapu XIII MOI

I etap XIII Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej został przedłużony o 24h, czyli do 11.01.2019 godz. 23:59.

Zakończenie działania platformy www.zadania.oig.edu.pl (SOIG)

Z przykrością informujemy, że platforma www.zadania.oig.edu.pl, zakończyła swoją działalność z przyczyn technicznych. W celach edukacyjnych sugerujemy korzystanie z platformy alternatywnej www.szkopul.edu.pl.

Wszystkich chętnych zapraszamy do skorzystania i wzięcia udziału w tegorocznej XIII edycji MOI [olimpiada.programuj.edu.pl].