Progi punktowe po I etapie XII OIG

Na posiedzeniu Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów w dniu 22.12.2017 ustaliła próg krajowy:
Wynoszą one jak niżej:

dla zawodów indywidualnych – 410 pkt.
dla zawodów drużynowych – 400 pkt.

Oficjalne informacje o kwalifikacji do II etapu wraz z przydziałem do poszczególnych okręgów zostaną przesłane na adresy mailowe uczestników.

Przypominamy, że zawody II etapu odbywają się w dniu 10.03.2018r.

Prosimy o regularne śledzenie komunikatów na stronie www.oig.edu.pl