XI Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – Galeria

Uczestnicy indywidualni


Drużyny


Gala zakończeniowa