Dodatkowy Komitet Okręgowy XI OIG w Bielsku-Białej

Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów powołano dodatkowy Komitet Okręgowy w Bielsku-Białej.

Będzie to miejsce zawodów II etapu XI OIG dla uczniów i uczennic z województwa śląskiego oraz z miejscowości: Kraków i Brody.

Przewodniczący Pan Włodzimierz Raczek
kontakt: olimpiada@lo5.bielsko.pl
V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej
ul. Józefa Lompy 10