Terminy XI Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów

Realizując obowiązek publikacji informacji nt terminów olimpiad uprzejmie informujemy, że Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów (XI edycja) w roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się w terminach jak niżej:

I etap: 7.11.2016 – 16.01.2017
II etap: 18.03.2017
III etap: 19-21.05.2017