X Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – Galeria

Uczestnicy indywidualni
Drużyny
Gala zakończeniowa