Otwarty nabór na Przewodniczącego Komitetu Okręgowego Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej w ramach pracy Komitetów Okręgowych

Otwarty nabór na Przewodniczącego Komitetu Okręgowego Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej w ramach pracy Komitetów Okręgowych

VIII Młodzieżowa Olimpiada Informatyczna 

 

Stowarzyszenie Talent, jako Partner Ośrodka Rozwoju Edukacji, ogłasza otwarty nabór na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Okręgowego Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej.

O stanowisko Przewodniczącego Komitetu Okręgowego mogą ubiegać się dyrektorzy gimnazjów i/lub szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele informatyki w gimnazjach i/lub szkołach ponadgimnazjalnych, instruktorzy w pozaszkolnych placówkach edukacyjnych.

Zawody odbędą się 22 marca 2014.

 

Zadania Przewodniczącego Komitetu Okręgowego:

o    zaproponowanie składu Komitetu,
o    czuwanie nad regulaminowym przebiegiem zawodów II etapu,
o    organizacja sali z dostępem do Internetu,
o    techniczne przygotowanie stanowisk,
o    organizacja wyżywienia dla uczestników, wyznaczenie miejsca noclegu,
o    sporządzenie dokumentacji i przekazanie jej Stowarzyszeniu Talent.

Kryteria oceny:

  • doświadczenie w organizacji działań związanych z Olimpiadą Informatyczną Gimnazjalistów i podobnych przedsięwzięciu,
  • udział w konferencjach dla nauczycieli i instruktorów realizowanych w ramach Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej,
  • praca w szkołach, w których funkcjonują klasy informatyczne,
  • możliwości techniczne odpowiednie do realizacji zadania.

W ramach składanej oferty, kandydaci przedstawiają Formularz oferty.

Wypełnione, własnoręcznie podpisane i zeskanowane oferty należy przesłać mailem oig@talent.edu.pl do dnia 24 stycznia 2014 do godz. 15:00 Wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.oig.edu.pl.

Ostateczna decyzja o powołaniu danego Komitetu Okręgowego uzależnione jest od wyników zawodów I etapu.