Otwarty nabór na Przewodniczącego Komitetu Okręgowego Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej w ramach pracy Komitetów Okręgowych

Otwarty nabór na Przewodniczącego Komitetu Okręgowego Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej w ramach pracy Komitetów Okręgowych

VIII Młodzieżowa Olimpiada Informatyczna 

  Stowarzyszenie Talent, jako Partner Ośrodka Rozwoju Edukacji, ogłasza otwarty nabór na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Okręgowego Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej. O stanowisko Przewodniczącego Komitetu Okręgowego mogą ubiegać się dyrektorzy gimnazjów i/lub szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele informatyki w gimnazjach i/lub szkołach ponadgimnazjalnych, instruktorzy w pozaszkolnych placówkach edukacyjnych. Zawody odbędą się 22 marca 2014.   Zadania Przewodniczącego Komitetu Okręgowego: o    zaproponowanie składu Komitetu, o    czuwanie nad regulaminowym przebiegiem zawodów II etapu, o    organizacja sali z dostępem do Internetu, o    techniczne przygotowanie stanowisk, o    organizacja wyżywienia dla uczestników, wyznaczenie miejsca noclegu, o    sporządzenie dokumentacji i przekazanie jej Stowarzyszeniu Talent. Kryteria oceny:
  • doświadczenie w organizacji działań związanych z Olimpiadą Informatyczną Gimnazjalistów i podobnych przedsięwzięciu,
  • udział w konferencjach dla nauczycieli i instruktorów realizowanych w ramach Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej,
  • praca w szkołach, w których funkcjonują klasy informatyczne,
  • możliwości techniczne odpowiednie do realizacji zadania.
W ramach składanej oferty, kandydaci przedstawiają Formularz oferty. Wypełnione, własnoręcznie podpisane i zeskanowane oferty należy przesłać mailem oig@talent.edu.pl do dnia 24 stycznia 2014 do godz. 15:00 Wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.oig.edu.pl. Ostateczna decyzja o powołaniu danego Komitetu Okręgowego uzależnione jest od wyników zawodów I etapu.