VII edycja OIG – rejestracja placówek edukacyjnych

Rozpoczynamy rejestrację placówek do VII edycji Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów! Zapraszamy wszystkie szkoły i pozaszkolne placówki edukacyjne do rejestrowania się na platformie edukacyjnej Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów. Rejestracja placówki jest koniecznym warunkiem udziału uczniów w olimpiadzie. Jak wziąć udział w olimpiadzie? Rejestracja szkoły lub pozaszkolnej placówki edukacyjnej odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego . Na jego podstawie nauczyciel lub inna osoba wyznaczona przez dyrekcję otrzyma konto na platformie. Następnie rejestrują się uczniowie, mają też możliwość założenia drużyn. Nauczyciel potwierdza zgodność ich danych osobowych. Rejestracja jest ciągła szkoły i uczniowie mogą rejestrować się przez cały czas trwania VII OIG! Szkoły dotychczas niezarejestrowane • przesyłają podpisany formularz rejestracyjny na adres biura Olimpiady (al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia). Celem przyspieszenia procesu rejestracji możliwe jest wcześniejsze przesłanie zeskanowanego dokumentu na adres oig@talent.edu.pl lub faxem na numer 58 698 21 60. Szkoły zarejestrowane w roku szkolnym 2011/2012 • jeśli głoszone w roku szkolnym 2011/2012 dane nie uległy zmianie – nauczyciel musi zalogować się na swoje konto na platformie i dokonać potwierdzenia zgodności danych. Następnie szkoła otrzyma wiadomość e-mail na adres podany przy rejestracji w roku szkolnym 2011/2012, wiadomość ta będzie zawierała link umożliwiający potwierdzenie zgodności danych. Bez dokonania obu potwierdzeń zgodności danych, szkoła nie będzie aktywna na platformie. • jeśli zgłoszone w roku szkolnym 2011/2012 dane uległy zmianie (np. zmienił się nauczyciel) – należy przesłać zaktualizowany i podpisany formularz rejestracyjny na adres biura Olimpiady (al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia). Celem przyspieszenia procesu rejestracji możliwe jest wcześniejsze przesłanie zeskanowanego dokumentu na adres oig@talent.edu.pl lub faxem na numer 58 698 21 60. W zakładce http://oig.edu.pl/olimpiada/ znajdą Państwo materiały informacyjno-promocyjne do samodzielnego wydruku. Serdecznie zapraszamy!