Komitety Okręgowe

Komitety Okręgowe odpowiedzialne za organizację zawodów II etapu, wyłonione w drodze konkursu:

 

Okręg dolnośląski (dodatkowo uczestnicy z województwa śląskiego)

Przewodniczący KO – dr Rafał Nowak (rno@cs.uni.wroc.pl)

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Joliot-Curie 15

50-385 Wrocław

 

Okręg kujawsko-pomorski (dodatkowo uczestnicy z województwa wielkopolskiego)

Przewodnicząca KO – mgr Małgorzata Piekarska (mpiekarska@gmail.com)

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6

ul. Staszica 4

85-014 Bydgoszcz

 

Okręg małopolski

Przewodniczący KO – mgr Grzegorz Grabias (grzela26@poczta.fm)

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

ul. Mickiewicza 16

33-100 Tarnów

 

Okręg mazowiecki (dodatkowo uczestnicy z województwa łódzkiego)

Przewodnicząca KO – mgr Justyna Wilińska (justyna@wladyslaw.edu.pl)

VIII Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 58 im. Władysława IV

ul. Jagiellońska 38

03-719 Warszawa

 

Dodatkowy okręg podkarpacko-lubelski

Przewodniczący KO – mgr Grzegorz Rokosz (grokosz@gmail.com)

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

ul. Wyspiańskiego 6

39-300 Mielec

 

Okręg podlaski

Przewodniczący KO – mgr Marek Dudzicz  (marekdudzicz@gmail.com)

III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego

ul. Pałacowa 2/1

15-042 Białystok

 

Okręg pomorski

Przewodnicząca KO – mgr Marta Kwaśnik (oig@talent.edu.pl)

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP

ul. Legionów 27

81-405 Gdynia

 

Okręg zachodniopomorski

Przewodniczący KO – mgr Czesław Drozdowski (drozdowski.cz@gmail.com)

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 (XIII LO i Gimnazjum nr 16)

ul. Unisławy 26

71-413 Szczecin