Zawody drużynowe – najważniejsze działania

W ramach zawodów drużynowych uczestnicy mogą połączyć swoje siły wraz z rówieśnikami. Interdyscyplinarność problemów algorytmicznych, przed których rozwiązaniem staną drużyny, pozwala zaangażować do udziału w olimpiadzie uczniów zainteresowanych matematyką i fizyką. Drużyna składa się maksymalnie z 4 osób w wieku do 16 lat, z tej samej szkoły. Wyjątek stanowi drużyna zgłoszona przez pozaszkolną placówkę edukacyjną. W tym przypadku drużynę tworzą uczniowie zameldowani w jednym powiecie. Wiarygodność zgłoszonej drużyny potwierdza przedstawiciel szkoły lub pozaszkolnej placówki edukacyjnej.

15 października 2015  odbędzie się I etap zawodów drużynowych X Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, w ramach których drużyny zmagały się z zadaniami konkursowymi i przesyłały ich rozwiązania poprzez platformę https://zadania.oig.edu.pl/. Przez cały czas trwania X OIG uczestnicy będą mogli brać udział w rundach treningowych, przygotowujących do startu w zawodach.