Zawody indywidualne – najważniejsze działania

Uczestnicy zawodów indywidualnych VIII Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów 17 listopada 2013 rozpoczną swoje zmagania z interesującymi wyzwaniami algorytmicznymi. Treści zadań zostaną opublikowane na platformie, a na ich rozwiązania czekać będziemy do 6 stycznia 2014.

20 listopada 2013 r. w szkołach uczestnicy rozwiążą test, sprawdzający ich wiedzę z zakresu informatyki.

22 marca 2014 zrealizowane zostaną zawody II etapu – na szczeblu wojewódzkim. Na ich podstawie najlepsi awansowani zostaną do finału.

Laureaci zawodów indywidualnych Olimpiady przyjmowani są do wybranej przez nich publicznej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły, na podstawie pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DKOS-1/KW-5027-40a/07.