Warsztaty dydaktyczno-metodyczne – Puck, 13.05 – 18.05.2011

Stowarzyszenie Talent jako organizator pilotażowej Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów w latach 2010-2013, realizowanej w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym, zaprasza nauczycieli informatyki, matematyki i fizyki ze szkół gimnazjalnych na bezpłatne warsztaty dydaktyczno-metodyczne, które odbędą się w dniach 13.05 – 18.05.2011 r. w ośrodku „Delfin” w Pucku.

Celem warsztatów jest:

 • zapoznanie i podniesienie kwalifikacji w zakresie wykorzystywania skutecznych, zróżnicowanych i adekwatnych metod aktywizacji ucznia zdolnego,
 • rozwijanie kompetencji związanych ze skutecznym nauczaniem matematyki, fizyki i informatyki oraz oddziaływaniem na motywację uczniów zdolnych – także za pomocą nowych technologii,
 • uświadomienie specyfiki funkcjonowania ucznia utalentowanego,
 • zapoznanie z ideą Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów jako formą pracy z uczniem uzdolnionym w zakresie nauk ścisłych,
 • rozwijanie umiejętności w zakresie komunikacji, motywowania uczniów do samodzielnej pracy, udzielania skutecznych informacji zwrotnych.

Program warsztatów obejmuje:

 • zajęcia praktyczne w pracowniach komputerowych,
 • warsztaty metodyczne dotyczące zróżnicowanych metod pracy z uczniem zdolnym (gry logiczne, metodyka układania zadań),
 • dyskusje i warsztaty z matematyki i informatyki,
 • prezentacje trendów i dobrych praktyk w pracy z uczniem zdolnym,
 • szkolenie z formuły i zasad przeprowadzenia zawodów drużynowych i indywidualnych, organizacji internetowych zajęć edukacyjnych, organizacji i realizacji obozów naukowych dla uczniów,
 • warsztaty motywacyjno-interpersonalne (stres, relaks, komunikacja, twórczość, autoprezentacja),
 • zajęcia integracyjne.

Uczestnikom warsztatów zapewniamy:

 • bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie,
 • pokrycie kosztów przejazdu (II klasa PKP pociągi pośpieszne i osobowe lub PKS), wyłącznie po okazaniu rachunku lub faktury VAT wystawionych na dane:
  Stowarzyszenie TALENT
  ul. Bosmańska 28A/1, 81-116 Gdynia
  NIP: 958 150 89 79
 • ubezpieczenie,
 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę,
 • materiały dydaktyczne,
 • zaświadczenie o udziale w warsztatach.

Program warsztatów obejmuje:

 • zajęcia praktyczne w pracowniach komputerowych,
 • warsztaty metodyczne dotyczące zróżnicowanych metod pracy z uczniem zdolnym (gry logiczne, metodyka układania zadań),
 • dyskusje i warsztaty z matematyki i informatyki,
 • prezentacje trendów i dobrych praktyk w pracy z uczniem zdolnym,
 • szkolenie z formuły i zasad przeprowadzenia zawodów drużynowych i indywidualnych, organizacji internetowych zajęć edukacyjnych, organizacji i realizacji obozów naukowych dla uczniów,
 • warsztaty motywacyjno-interpersonalne (stres, relaks, komunikacja, twórczość, autoprezentacja),
 • zajęcia integracyjne.

Zasady rekrutacji:

Nabór uczestników rozpoczyna się 18.04.2011 r. o godz. 12:00, a kończy 04.05.2011 r. o godz. 12:00. Zainteresowane osoby wypełniają formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie: www.liderzy.talent.edu.pl
W ramach rekrutacji brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. udział w pracach komisji okręgowych Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów,
 2. opieka merytoryczna nad drużynami, startującymi w treningach i etapach V Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów,
 3. nauczanie informatyki, fizyki, matematyki w szkołach z małych miejscowości,
 4. zainteresowanie pracą z uczniem zdolnym z wykorzystaniem nowych technologii.

Wstępne wyniki rekrutacji 05.05.2011 r.

Miejsce realizacji warsztatów:

Ośrodek Szkoleniowo – Sportowy „Delfin”
ul. Lipowa 3
84-100 Puck,
www.ossdelfin.pl

Kontakt w sprawach formalnych i organizacyjnych:

Natalia Bojarska,
e-mail: nbojarska@talent.edu.pl,
tel: 0 58 735 11 60,
mob: 0 697 886 672.

Instrukcja obsługi formularza- [ Pobierz PDF ]
Plan ramowy warsztatów – [ Pobierz PDF ]